Phim Bộ Trung Quốc Hay - Phim Dã Sử Anh hùng Thanh Ngõa Trì :
{[['sao']]}

Phim Bộ Trung Quốc Hay - Phim Dã Sử Anh hùng Thanh Ngõa Trì

Phim Bộ Trung Quốc Hay - Phim Dã Sử Anh hùng Thanh Ngõa Trì edit

Update: 19:48 |

Tags: , , , ,

Giới thiệu phim:

Vào thời Minh triều, sứ thần Vân Tịnh gặp phải sự hãm hại của Thừa Tướng người Hán xứ Ngõa Thích tên Trương Tôn Châu đưa tới việc Vân Tịnh b...

Xem tiếp...

CÁC PHIM KHÁC

cool hit counter