Song Đức Nữ Vương - Queen Seondeok (2009) - HDTV - 62/62 online :
{[['sao']]}

Song Đức Nữ Vương - Queen Seondeok (2009) - HDTV - 62/62 online

Song Đức Nữ Vương - Queen Seondeok (2009) - HDTV - 62/62 online edit

Update: 21:20 |

Tags: , , , ,

Giới thiệu phim:

Vua Chánh Hưng đang ngắm nhìn đất nước Tân La của mình trên núi Bắc Hàn Sơn thì bị thích khách tấn công và được Mi Sương(Lee Yo-Won) kịp thờ...

Xem tiếp...

CÁC PHIM KHÁC

cool hit counter