Đại Chiến Xích Bích - Red Cliff :
{[['sao']]}

Đại Chiến Xích Bích - Red Cliff

Đại Chiến Xích Bích - Red Cliff edit

Update: 08:22 |

Tags: , , , ,

Giới thiệu phim:

Bắt đầu bằng đại chiến cầu Tràng Bản, sau khi đánh tan Lưu Bị, Tào Tháo cho rằng, mối uy hiếp chính còn lại cản trở việc xưng bá thiên hạ củ...

Xem tiếp...

CÁC PHIM KHÁC

cool hit counter